Název projektu:
Minipodniky, základní podnikání pro žáky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0038

TEACH TEAM, s.r.o.
Jeremenkova 304/55
147 00 Praha 4

IČ: 27264378
DIČ: CZ27264378

O projektu

Projekt se zaměřuje na uplatnitelnost a vůbec konkurenceschopnost vycházejících studentů na trhu práce ČR, který je v současné době na nízké úrovni a ani vyšší dosažené vzdělání jim v tomto ohledu nemusí vždy pomoci. Kurzy "minipodnikání" jsou proto nastaveny tak, aby těmto žákům dopomohly nejen k teoretickým znalostem, na které je vzdělávací systém ČR zpravidla zaměřen, ale především k praktickým dovednostem a schopnostem, které mohou bezprostředně využít a zužitkovat. Díky těmto kurzům už studenti nebudou pouze pasivně přijímat informace, ale aktivně si vyzkouší jejich aplikaci v praxi. V rámci kurzu minipodnikání za spolupráce úspěšných podnikatelů z praxe si vyzkouší založit, řídit a spravovat vlastní prosperující fiktivní firmu. Hlavním cílem projektu je pak rozšíření znalostí studentů v oblasti podnikání na takovou úroveň, aby byli schopni v budoucnu případně sami podnikat.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit znalosti studentů v oblasti podnikání, vedení a řízení podniku a všech činností s tím souvisejících. V současné době v České republice sice probíhají výuky zaměřené na tuto oblast vzdělávání, ale jsou převážně zaměřeny na teorii. Náš projekt nabídne studentům nejen teoretickou průpravu, ale hlavně bude zaměřen na praxi. Díky založení a vedení vlastního minipodniku, který si žáci založí a povedou v rámci svých škol, získají potřebnou praktickou průpravu, aby byli schopni v budoucnu podnikat i v reálném světě.

Konkrétní cíle:

  1. Rozšířit znalosti dětí 8. a 9. tříd ZŠ a předposledních ročníků SŠ (typ H či E) v oblasti podnikání a řízení podniku v časovém rozpětí leden 2015 - červen 2015. Bude zapojeno celkem 9 ZŠ a 1 SŠ, celkem 208 dětí, z nichž bude 8 dětí s lehkým mentálním postižením.
  2. Zvýšení schopnosti 20ti pedagogů vést interaktivní a inovativní formu výuky